Outsourca HR-avdelningen

Saknar du en egen HR-avdelning men skulle behöva hjälp med personal, rekrytering och arbetsrelaterade frågor. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen och agerat HR-avdelning för små till medelstora bolag. För oss är partnerskap viktigt där vi verkligen kan hjälpa till att komplettera och stötta upp ert företag på bästa sätt så ni kan fokusera på det ni gör bäst.

 

HR-Tjänster

Skulle du behöva ha uppbackning gällande olika HR-tjänster så hjälper vi till med specifika uppdrag också så som:

  • Rekrytering
  • Utvecklingssamtal
  • Rehabilitering
  • Ledarskap

 

HR-Konsult

Du kan även anlita en HR-konsult i begränsad omfattning (hel- eller deltid) eller till vissa specifika uppdrag/projekt.