Tjänster inom HR och IT

Thalamus har över 20 års erfarenhet av att rekrytera och bemanna till teknikbolag inom Stockholm. Vi hjälper till med kompetensförsörjning inom både white- och blue-collar, allt från montörer/operatörer till ingenjörer, logistiker och chefer.

HR-tjänsterIT-tjänster

Teknikkonsulter

HR

HR-tjänster

Thalamus erbjuder flexibla HR-lösningar som anpassas efter era behov, från enkel jobbannonsering till fullständig rekryteringsprocess, inklusive tester och bakgrundskontroller.

Läs mer om HR-tjänster

IT

IT-tjänster

Låt oss ta hand om hela eller delar av din IT-miljö. Med våra IT-tjänster säkerställer vi att du har en fungerande IT.

Läs mer om IT-tjänster

Teknikkonsulter

Område

Heltäckande partner inom IT-tjänster

Vill du lämna över hela eller delar av ansvaret för din IT-miljö, dina IT-lösningar, IT-support och IT-drift. Thalamus är en heltäckande partner som säkerställer din IT-miljö på ett skalbart sätt.

Vår styrka är att vi är kostnadseffektiva och kundfokuserade.
Vårt arbetssätt bygger på väletablerade IT-strukturer (ITIL) och ger dig möjligheten att få tillgång till en komplex IT-organisation men bara betala för det ni behöver. Vilket ger en flexibilitet och ett partnerskap som är långsiktigt och hållbart.

HR

HR-tjänster

Ta hjälp av våra erfarna rekryterare när du behöver hjälp med hela rekryteringsprocessen eller utvalda delar.

Oavsett om ni bara behöver hjälp med att annonsera ut en ledig tjänst, eller kanske referenstagning eller Second Opinion så finns vi där för att hjälpa er. 


Vill du veta mer om rollerna inom IT?

Thalamus har ett brett utbud av roller inom teknik. Allt från ingenjörer och montörer, till inköpare och logistiker.

Om du vill veta mer om en specifik roll kan du besöka vår jobbguide där du kan bland annat läsa om vanliga arbetsuppgifter, hur en dag på jobbet kan se ut, vilken utbildning som krävs samt lön och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer i vår jobbguide

    Kontakta oss