Skillnaden mellan konsult och bemanning

av | dec 4, 2023 | Artiklar

Skillnaden mellan konsult och bemanning kan ibland vara lite otydlig och även om de har mycket gemensamt så finns det också en del skillnader som är viktiga att ha koll på, framför allt som anställd.

Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag tillhandahåller tillfällig eller långsiktig personal till företag. De hanterar rekryteringsprocessen och anställer arbetstagare direkt, vilket innebär att de sköter löner och anställningsvillkor.

Deras tjänster passar bra för företag som behöver kunna anpassa sin arbetskraft snabbt. För arbetssökande erbjuder det möjligheter till ett flexibelt jobb och värdefull erfarenhet i olika branscher.

Jobba på ett bemanningsföretag

När du jobbar som en bemanningskonsult är du anställd av ett bemanningsföretag och uthyrd till en kund (det vill säga ett annat företag).

Det är bemanningsföretaget som ansvarar för ditt anställningsavtal och vilken lön du har, samt ger dig olika förmåner. Kunden i sin tur är den som bestämmer vilket arbete som behöver utföras och leder dig i dina dagliga arbetssysslor.

På ett bemanningsföretag kan du vara anställd inom två olika områden, antingen som ”Arbetare” eller ”Tjänsteman”. Det finns vissa skillnader i anställningsavtalen mellan dessa grupper.

Som Arbetare är din lön reglerad enligt GFL (genomsnittligt förtjänstläge) vilket innebär att du har en genomsnittslön som baseras på vad kundens fast anställda har i lön. Din erfarenhet sedan tidigare spelar ingen roll (vilket kan upplevas som orättvist).

 
Exempel:

Abbe är anställd hos en kund och har 20.000 kr i månadslön. Bibbi är anställd hos kunden och har 30.000 kr i månadslön. Du är anställd hos ett bemanningsföretag och är uthyrd till kund med GFL, din lön blir därför 25.000 kr i månaden (20.000+30.000/2).

Vanliga yrkesgrupper som har denna typ av anställning är lagerarbetare, industrimedarbetare och andra fysiskt krävande arbeten.

Som Tjänsteman anställs du istället med en fast månads- eller timlön som du har förhandlat fram med bemanningsföretaget. Vanligtvis baseras den lönen på vad kunden är villig att betala för det arbete som du ska genomföra.

De arbetsgrupper som har denna typ av anställning på ett bemanningsföretag är bland annat receptionister, butiksanställda och andra kontorsanställda.

På ett bemanningsbolag har du vanligtvis en garantilön som innebär att om du har blivit lovad ett arbetspass som sedan plockas bort så har du rätt till ersättning, vanligtvis en lägre summa än ordinäre lön.

Vad är ett konsultbolag?

Ett konsultbolag hyr ut konsulter med expertis och djupare kunskap inom områden som till exempel IT och teknik. Konsulterna arbetar med kundernas specifika projekt, där de hjälper till att lösa problem och utveckla strategier.

Genom att anlita ett konsultbolag får företag tillgång till värdefull expertis som kompletterar deras interna resurser, vilket kan hjälpa företaget att växa på ett effektivt sätt.

Jobba på ett konsultbolag

Att arbeta som konsult innebär att du är anställd av ett konsultbolag men uthyrd till kunder för olika uppdrag. En fördel med att jobba som konsult på ett konsultbolag är att du har en fast månadslön, oavsett om du har et uppdrag eller inte.

Uppdragen kan variera i längd och karaktär, och ibland är konsultarbete det enda alternativet för vissa roller hos kunden. Det kan även leda till fast anställning hos kunden eller fungera som en ingång till en specifik organisation.

Som konsult har du en dubbel trygghet; dels har säkerheten i ditt arbete hos kunden och stöd från ditt konsultbolag mellan uppdrag. Om det uppstår problem eller om du vill byta uppdrag kan du vända dig till ditt konsultbolag för hjälp och rådgivning.

Yrket erbjuder också möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter och skapa en bredare kompetens inom ditt område.

Skillnad mellan konsult och bemanning

I tabellen nedan kan du se de vanligaste skillnaderna mellan konsult och bemanning.

Kriterium Konsult Bemanning
Anställningsform Fast anställning Anställning per uppdrag
Lön Fast månadslön oavsett uppdrag Varierar per uppdrag, baserat på GFL eller förhandlad lön
Arbetsroll Expertis inom specifika områden (t.ex. IT, teknik) Varierande roller (t.ex. lagerarbete, kontorsarbete)
Typ av uppdrag Specialiserade projektarbeten Flexibla och varierande arbetsuppgifter
Kompetensnivå Högre specialisering och expertis Bredare erfarenhet, mindre fokus på specialisering

Sammanfattning

Den största skillnaden mellan bemanning och konsult är framför allt i deras anställningsvillkor och arbetsområde. Bemanningsföretag tillhandahåller vanligtvis tillfällig personal till företag inom ett bredare arbetsområde. Där lönen och anställningsvillkor varierar från uppdrag till uppdrag.

Något som skiljer sig från ett Konsultbolag som hyr ut konsulter med kompetens inom ett specifikt område med fast månadslön oavsett uppdrag.

Intresserad av att jobba inom IT och Teknik?

Se våra lediga jobb och bli en del av vårt härliga team på Thalamus.

Gå till jobben

Flera artiklar