Så minskar du risken för felrekryteringar

av | mar 26, 2024 | Artiklar

Att rekrytera kan vara svårt. Det gäller att hitta den bäst lämpade kandidaten med rätt kompetenser och egenskaper. En felrekrytering kan bli kostsamt för företag och leda till både förlorad tid och pengar.

Det finns många olika anledningar till felrekryteringar. Om du tidigare haft rekryteringsansvar har du säkert erfarenhet av en mindre lyckad rekrytering. Med det i tankarna är det naturligt att vara nervös inför framtida kandidater som ser bra ut på pappret, men kanske inte är rätt person för jobbet. Att de inte presterar i arbetet eller inte kommer överens med sina kollegor.

Det finns många anledningar till att en rekrytering går snett och det kan både bero på kandidaten och arbetsgivaren.

Här får du de bästa tipsen på hur du hittar talangerna som passar din organisation bäst.

Skapa en tydlig kravprofil

När en ny medarbetare ska anställas är det viktigt att tidigt i rekryteringsprocessen skapa en klar bild av vilka kompetenser, erfarenheter, personliga egenskaper som är viktiga och vilka arbetsuppgifter som ingår i den aktuella rollen.

En väldefinierad kravprofil fungerar som en kompass genom hela rekryteringsprocessen, hjälper till att objektivt utvärdera kandidater och säkerställer att rekryteringsinsatserna är riktade och effektiva.

Möten mellan kollegor och kandidater

När du hittat de mest lovande kandidater, låt de träffa sina potentiella nya kollegor. Vid rekrytering av ny personal är det positivt att låta kandidater träffa någon från den berörda avdelningen för att bilda sig en uppfattning av kandidaterna.

Genom att låta kandidaten träffa nuvarande medarbetare ger också den rekryterande chefen flera perspektiv att utgå ifrån när man ska göra en bedömning av vilken kandidat som passar bäst till tjänsten.

En lyckad rekrytering handlar till stor del om att hitta kandidaten som har bäst kompetens för tjänsten, men det är också viktigt att kandidaten passar in i er företagskultur. Genom att låta kandidaten träffa sina potentiella nya kollegor ger hen en känsla av er unika företagskultur och stämning, samt om hen kommer att trivas i er kultur.

Referensintervjuer

Innan du anställer en ny person är det viktigt att få information om hur kandidaterna har fungerat på sina tidigare arbetsplatser. En referensintervju kan ge värdefull information som inte framkom under själva kandidatintervjun.

Det är viktigt att välja referenser kritiskt och genomföra semistrukturerade referensintervjuer för att ha en tydlig röd tråd, men också ge utrymme för att avvika med följdfrågor när det behövs.

Säkerställ en bra onboardingprocess

Genom att säkerställa en tydlig och bra introduktion för den nya medarbetaren får den nya personen de bästa förutsättningar för att snabbt anpassa sig till den nya rollen och leverera som önskat.

Om det inte finns en bra introduktion finns det en risk att antingen den nyanställda upplever en dålig start eller att arbetsgivaren tycker att den nyanställda inte lever upp till önskat resultat.

Ta hjälp med rekryteringen

Ibland kan rekryteringsprocessen vara en utmaning, och att säkerställa att du hittar den rätta kandidaten är avgörande för din organisations framgång.

Att ta hjälp med rekryteringen kan sparar tid och ge tillgång till expertis och erfarenhet inom området.

Genom att anlita professionell hjälp får du tillgång till ett brett nätverk av kvalificerade kandidater och kan dra nytta av beprövade strategier för att attrahera och utvärdera potentiella anställda. Detta innebär att du kan fokusera på din kärnverksamhet medan vi ser till att du får en lista med välmatchade kandidater som inte bara har de rätta kompetenserna utan också passar in i din företagskultur.

På så sätt minskar du risken för felrekryteringar och investerar i din organisations långsiktiga framgång.

Letar du efter en ny medarbetare?

Vi har lång erfarenhet av rekrytering och uthyrning av konsulter. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig hitta en ny medarbetare.

Kontakta oss

Flera artiklar