Jobba som Teamleader inom IT

En teamleader spelar en central roll i att leda och samordna ett team inom företaget. De kräver utmärkta ledarskapsfärdigheter samt förmågan att kommunicera effektivt och motivera sitt team.

Se lediga jobbConnecta

Vad gör en Teamleader?

En teamleader har som ansvarsområde att arbetsleda det dagliga arbetet inom den tekniska supporten. Vilket innebär att ansvara för att se till att bemanningen är på plats, ta emot sjukanmälningar och (vid behov) fixar en ersättare för den som är frånvarande.

Teamleadern har även koll på schemaläggningen och om någon behöver flytta sin rast så är det teamleadern som ser till att tillräckligt många tekniker är på plats för att lösa användarnas behov. I arbetsuppgifterna ingår också att ha också koll på statistik, det kan vara att följa upp hur många ärenden en tekniker har löst, hur lång tid en tekniker har tagit på sig att lösa ett problem, hur mycket rätt/fel en tekniker har gjort i sin lösning och kollar på annan avvikande statistik hos samtliga tekniker.

Andra delar av arbetet innefattar även att ge feedback, motivera och stötta teknikerna i deras arbeten. teamleadern arbetar nära linjen och har ofta bra koll på hur personalen presterar, vad som påverkar resultatet av teknikernas arbete, om de kommer att nå uppsatta mål och hur gruppen överlag mår.

Teamleadern är ofta den som har bra koll på vilken tekniker som passar till vilken typ av roll, kan fånga upp önskemål om utvecklingsmöjligheter hos en tekniker och kan ofta vara med och påverka teknikerns utvecklingsmöjligheter när nya roller dyker upp (de är dock sällan beslutsfattande).

Teamleadern är inte personalansvarig utan snarare ansvarig för coachning, bemanning, statistik och ansvarig för att uppnå uppsatta mål.

Hur ser en vanlig dag ut för en IT-tekniker?

En Teamleaders främsta uppgift är att se till att gruppen har förutsättningarna för att göra ett bra arbete och därför kan en rollen se ganska varierad ut. Ofta börjar dagen att se över bemanningen.

En teamleader ser över vilka som är närvarande, frånvarande och om det är någon som bör vara närvarande men som inte är det. Vid behov så kallar teamleadern in någon annan som kan arbeta i stället, men ofta klarar de sig på den kvarvarande bemanningen. I vissa fall får även Teamledaren själv hoppa in och hjälpa till i det operativa arbetet.

Teamleadern kan också vara med och planerar arbetet framåt och medverkar vid kundmöten. Om någon användare är missnöjd med servicen hos servicedesken så händer det att användaren efterfrågar att få prata med en chef och då kan det vara teamledaren som tar det samtalet.

Det är vanligt att teamleadern sitter med och medlyssnar på något samtal och ger feedback på hur det har gått. Teamleadern har också andra typer av uppföljningar, de tex kan säkerställa måendet och lyssna in vad det finns för utmaningar.

Utbildning

Erfarenhet & utbildning

  • Gymnasial utbildning: Gärna inom IT och Teknik med inriktning mot datorer.
  • Eftergymnasial utbildning: Gärna KY/YH-utbildning inom Support och Nätverk, samt någon ledarskapsutbilning. Antingen som du själv har läst på YH/universitet eller som arbetsgivaren har bekostat.
  • Universitetsutbildning: Gärna systemvetenskap.
  • Förkunskaper: Gärna erfarenhet av arbete som supporttekniker eller onsitetekniker.

Lönespann

Lön

En teamleader inom IT tjänar vanligtvis mellan 25 000 och 45 000 kronor, beroende på hur mycket erfarenhet och ansvar personen har.

Lönen speglar både teknisk kunskap och förmågan att leda ett team.

Framtid

Utvecklingsmöjligheter

Som teamleader börjar du vanligtvis med att leda ett mindre team eller ett projekt. Därifrån kan din karriär ta flera olika vägar beroende på dina intressen, kompetenser och de behov som organisationen har.

Ett vanligt nästa steg är att ta sig an större team eller mer komplexa projekt, vilket kan innebära en roll som senior teamleader eller projektledare. Efter att ha etablerat sig i dessa roller kan karriärvägarna ytterligare divergera.

Vissa väljer att specialisera sig inom specifika områden som Gruppchef, IT-chef, projektledare eller andra ledande roller inom IT.

Vanliga frågor om att jobba som Teamleader

Vad är en Teamleader?
En teamleader är en person som har ansvar för att leda och koordinera ett team inom en organisation eller ett projekt. Denna roll innebär att övervaka teamets arbete, fördela uppgifter och se till att mål uppnås effektivt och inom utsatt tid. Teamleadern fungerar som en länk mellan teamet och den högre ledningen, och är ofta ansvarig för att kommunicera teamets behov, framsteg och utmaningar.
Hur mycket tjänar en Teamleader?
En Teamleader tjänar mellan 25.000 – 45.000 beroende på erfarenhet, förväntan på ansvar och rollens komplexitet.
Vad krävs det för att bli Teamleader?
För att bli IT-tekniker krävs ofta en eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis från yrkeshögskola eller universitet, men det finns också de som är självlärda eller har relevant gymnasieutbildning. Arbetsmarknaden för IT-tekniker är bred vilket gör att det finns både instegspositioner och roller som kräver mer erfarenhet och ansvar.

Lediga jobb som Teamleader

Om du är intresserad av att arbeta inom IT-infrastruktur är du mer än välkommen att skicka in en ansökan till oss på Thalamus.

Gå till jobben

Rekrytera eller hyr en Teamleader

Om du är ute efter att hyra eller rekrytera en Teamleader kan du läsa mer här.

Läs mer