Inköpare

Vad gör man som inköpare?

Som inköpare är du ansvarig för att köpa in varor och tjänster för din organisation. Du kan också kallas inköpare, inköpschef, inköpsansvarig eller upphandlingsansvarig. Den här rollen innebär frekventa kontakter med människor och organisationer.

 Du måste vara bekväm med att ta dig an alla aspekter av inköpsprocessen, från att bedöma leverantörer till att utarbeta kostnadsförslag. På vissa arbetsplatser är det nödvändigt att kunna erbjuda stöd och vägledning till den högsta ledningen när det gäller leverantörsutveckling, inköpsplanering, strategiska inköp och affärsförhandlingar. Rollen som inköpare erbjuder många intressanta utmaningar.

Vilken utbildning krävs för att bli inköpare?

För att bli inköpare kan du behöva en utbildning, t.ex. en examen inom affärsverksamhet, ekonomi, finansiering eller inköp. Dessutom kan du behöva få en yrkescertifiering inom upphandling och hantering av leveranskedjan. Detta är vanligtvis tillgängligt genom ackrediterade institutioner och tar cirka två år att slutföra.

 

Vilken erfarenhet krävs för att bli inköpare?

För att bli inköpare måste du ha en bra förhandlingsförmåga och vara bekväm med att hantera leverantörer. Du bör också ha förmågan att tänka strategiskt och identifiera möjligheter till besparingar. Dessutom bör du ha god analytisk förmåga och förståelse för hantering av leveranskedjan.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om industritrender, teknik och marknadsanalys. Du måste också vara bekväm med att arbeta med stora datamängder och förstå vikten av ekonomisk förvaltning.

 Du bör vara en god kommunikatör och ha utmärkta sociala färdigheter eftersom du kommer att behöva ha regelbundna kontakter med leverantörer. En bakgrund inom finans eller ekonomi kan vara användbar för den här rollen.

Olika typer av roller som inköpare

Det finns olika typer av roller som köpare. Det kan handla om allt operativa inköpare som sköter inköp och administration av dagliga kontorsartiklar. Till strategiska inköpare, som fokuserar på långsiktiga inköpsstrategier för stora organisationer.

Strategisk inköpare

Strategiska inköpare utarbetar policyer, kategori- och leverantörsstrategier samt leder kategoristyrningsprojekt. Taktiskt inköp utför den strategiskt utstakade vägen genom att välja produkter och leverantörer samt lägga upp logistiska flöden. Taktiskt inköp kan vara både centraliserat som decentraliserat.

Operativ inköpare

Som operativ inköpare sköter du vanligen de dagliga inköpen med redan upphandlade leverantörer. Du gör avrop och skaffar fram rätt material. Du bevakar även leveranser, hanterar reklamationer, ansvarar för lageroptimering och säkerställer att ni får era inköp i tid.

 

Vad tjänar en inköpare?

Lönen varierar beroende på erfarenhet, kvalifikationer och storleken på den organisation du arbetar för.

Jobba som inköpare i Stockholm (länk)