Inköpare

Vad gör man som inköpare?

Som inköpare är du ansvarig för att köpa in produkter, material, varor eller tjänster från leverantörer. Det kommer att vara ditt jobb att identifiera och upphandla nya leverantörer, liksom att bibehålla god kontakt med de befintliga.

Genom att bygga relationer och förhandla ser du till att ditt företag får så bra avtalsvillkor och priser som möjligt. Kontinuerligt kommer du arbeta aktivt med att förbättra och effektivisera processer. Det kan handla om snabbare leveranser, lägre priser eller högre kvalitet. Du utvärderar offerter och förhandlar om bättre villkor.

Det finns många yrkestitlar som inköpare, till exempel inköpsansvarig, upphandlare, supply chain specialist, materialplanerare, produktionsplanerare, förhandlare, supply management, supplier performance management (SPM), buyer, procurement, sourcing och purchaser.

Vilken utbildning krävs för att bli inköpare?

För att bli inköpare kan du behöva en utbildning, t.ex. en högskoleutbildning mot inköp. Dessutom kan du behöva få en yrkescertifiering inom upphandling och hantering av leveranskedjan. Detta är vanligtvis tillgängligt genom ackrediterade institutioner och tar cirka två år att slutföra.

 

Vilken erfarenhet krävs för att bli inköpare?

För att bli inköpare måste du ha en bra förhandlingsförmåga och vara bekväm med att hantera leverantörer. Du bör också ha förmågan att tänka strategiskt och kunna identifiera möjligheter till besparingar.

Dessutom bör du ha god analytisk förmåga och förståelse för hantering av leveranskedjan.

Olika typer av roller som inköpare

Det finns olika typer av roller som inköpare och de mest vanliga rollerna är operativ inköpare/strategisk inköpare. 

Som operativ inköpare sköter du vanligen de dagliga inköpen med redan upphandlade leverantörer. Du gör avrop och skaffar fram rätt material. Du bevakar även leveranser, hanterar reklamationer, ansvarar för lageroptimering och säkerställer att ni får era inköp i tid.

En strategiska inköpare har normalt ett större ansvar kring offerter, anbud, förhandlingar och villkor, där leverantörer utvärderas och följs upp. Du driver då också kommunikationen om inköp i din organisation och säkerställer att inköp sker enligt era rutiner.