När man studerat i tre år blir man  högskoleingenjör och efter 5 år är man civilingenjör. (Om man klarar alla tentor som förstås… 😊) Högskoleingenjören har ofta ett mer operativt jobb. Vi söker ofta ingenjörer till många olika branscher tex IT, energi, produktion.