Extern servicedesk

Vill ni slippa tänka på tekniska problem? Vi skräddarsyr en supportlösning utifrån era behov, få ett eget supportnummer med en tekniker som är anpassad för just ditt företag. Med över 20 års erfarenhet av support kan vi ta hand om allt från applikationssupport till helhetslösningar för din infrastruktur på företaget.

Skräddarsydd IT-support för ditt företag

Med oss får du mer än bara kundtjänst, du får en nära partner med över 20 års erfarenhet av tekniksupport. Vi har en servicedesk här i Stockholm som snabbt kan hjälpa till med tekniska frågor eller de problem som uppstår, både via telefon och på plats. Med våra kompetenta tekniker får du hjälp med allt från vanliga användarfrågor, felsökning och felavhjälpning till installation och konfiguration. Något som är väldigt viktigt för oss är personlig service och partnerskap, så att anpassa servicedesken efter era behov är en självklarhet.

Vilka delar kan vi ta hand om inom IT-support?

Telefonsupport
Support på befintlig infrastruktur utifrån behov, på exempelvis applikationer, felanmälningar eller användarguidning. Möjlighet till användarsupport med fjärrstyrning eller felsökning över telefon.
Dokumentation
Dokumentation av tekniken och fel som uppkommer för att enklare hjälpa till i framtiden.
Dialog med tredjepartsleverantörer
Låt oss ta ta hand om felanmälningarna, så sköter vi dialogen med tredjepartsleverantörer och driver ärenden tills de är lösta.
Skrivare / Mötesrum
Vi kan ta hand om inköp, konfigureringar och felsökningar av mötesrum och skrivare.
Ärendehantering
Vi integrerar oss gärna i ert ärendehanteringssystem för att lättare samarbeta eller integrerar er i vårat för att smidigt få överblick på ärenden. Vårt ärendehanteringssystem följer GDPR.
Beställningar / Konton
Vi kan hantera beställningsprocesser och användarkonton.

Här är förslag på olika avtalstyper

Helhetslösningar av support

Vi tar hand om hela ärendehanteringen från att ett problem upptäcks till att lösningen är på plats. En dedikerad telefonlinje, mejl och felanmälningssida för ert företag sätts upp. Vi tar hand om alla inkommande samtal och försöker lösa problemen först och främst vid första kontakt. Skulle djupare problem ha uppstått skapar vi ärenden för att kolla djupare tekniskt på vad som uppstått. Vi bygger samtidigt upp en knowledgebase för att underlätta för er i framtiden samt sätter SLA:er (Service level agreement) för att ni ska få ut det ni vill av vår tjänst. Vi bistår med tekniker på alla nivåer på supporten för att leverera en så smärtfri infrastruktur som möjligt, helt anpassad efter er.

Applikationssupport

Om ni har en applikation ni tillhandahåller och behöver någon som tar hand om supportsamtalen, kan vi sätta upp en firstline och ta hand om den första felanmälan eller felsökningen. Ni får ett dedikerat telefonnummer där vi svarar med ert företagsnamn. Vi upprättar ett ärende och försöker lösa de ärenden som går via telefon. Vid ärenden som påvisar fel i systemet, skickar vi det vidare till era tekniker. De får mer tid att  lösa viktiga ärenden och slipper lägga tid på samtal.

IT-infrastruktur

Vi ta hand om supporten på hela eran IT-infrastruktur med fjärranslutning, felsökning och även uppsättning. Vi ser till att allt flyter på med behörigheter, nyskapande av konton, hårdvaror och mjukvara. Vi har lång erfarenhet av att jobba med företagsmiljöer inom Windows med serverstrukturer, molnlösningar och att få alla delar av företaget att flyta smärtfritt. Vi erbjuder tjänster för implementationer, underhåll och support i alla steg som behövs för att ni ska ha en fungerade IT-miljö. Självklart ingår även här en dedikerat telefonnummer och tekniker som finns tillgängliga att komma ut på plats.

Delar av en support

Vill ni plocka ut vissa delar av supporten, exempelvis secondline så kan vi sätta upp en dedikerad avdelning för detta. Där vi integrerar oss i ert ärendehanteringssystem för att smidigt lösa tuffare tekniska problem. Vi har lång erfarenhet av problemlösning och skaffar oss mer för varje dag, möjligheterna är oändliga.

Låt oss hitta en lösning tillsammans

Möjligheterna är oändliga och vi tar gärna ett samtal för att göra supporten så anpassningsbar som möjlig efter era behov. Är du osäker på vad du faktiskt behöver så hör av dig så kan vi bolla idéer tillsammans.

Skriv här om du vill ha hjälp

Förfrågningsformulär    Vi svarar gärna på dina frågor