Kompetensbaserad rekrytering

Vad är en kompetensbaserad rekrytering?

Thalamus har mer än 20 års erfarenhet av lyckade rekryteringar. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering, en metod som går ut på att fokusera på kandidaternas kompetens och potential, istället för att gå på magkänsla.

Genom att praktisera kompetensbaserad rekrytering minskar risken för felrekrytering. När verksamhetens behov matchas mot den faktiska kompetensen som behövs för att göra jobbet är förutsättningarna avsevärt mycket bättre att göra en lyckad rekrytering.

Kompetensbaserad rekrytering är också ett fördomsfritt sätt att rekrytera. När kompetensen står i fokus är frågor om kön, ålder och bakgrund inte relevant. Det innebär att du inte missar några talanger på grund av mänskliga faktorer som förutfattade meningar.

 

 

 

Hur går en kompetensbaserad rekrytering till?

I en kompetensbaserad rekrytering börjar vi med att identifiera det behov som finns för att säkra kompetensen i ditt företags affärsstrategier och långsiktiga mål.

VARFÖR ANVÄNDA THALAMUS?

Lång erfarenhet
Våra konsulter har över 20 års gedigen erfarenhet av rekrytering och HR-frågor.
Samarbete
Vi brinner för djupa samarbeten och att förstå hur vi kan hjälpa just ert företag att attrahera rätt personal
Kärnvärden
Våra kärnvärden är att vi är snabba, trevliga och lönsamma. Det kommer du att märka i kontakten med oss.

VAD MER KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Chefsstöd
Hjälp med rekrytering, uppsägning, avsked, samt disciplinära åtgärder. Stöd vid till exempel sjukfrånvaro och rehabilitering.
Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering, search, second opinion, bakgrundskontroll, personlighetstester, färdighetstester och säkerhetsintervjuer.
Anställning / On/Off-boarding
Upprättande av anställningsavtal och anställningsvillkor. On/off-boarding processer. Lönekartläggningar. Medarbetarundersökningar.
Kompetensutveckling
Kompetenskartläggning Utvecklingssamtal Enkäter
Arbetsbrist
Regelverk, varsel, omplacering, turordning, förhandling, återanställning
Arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Organisatoriskt Socialt Arbetsmiljöarbete (OSA). Policies

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER