Medarbetarenkäter

Varför göra en medarbetarundersökning?

Syftet med en medarbetarundersökning handlar främst om att hjälpa din organisation att utvecklas och förbättras.  I och med medarbetarundersökningen får du viktiga insikter om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

En medarbetarundersökning som mäter NMI, nöjd medarbetar-index, bör göras återkommande en gång om året. Medarbetarenkäten kan med fördel kompletteras med löpande mätningar, pulsundersökningar, för att lyfta specifika frågor som till exempel ledarskap och arbetsmiljö. Allt för att du som arbetsledare eller närmsta chef ska kunna agera på ett smart sätt.

 

 

Därför ska du genomföra en medarbetarundersökning

Nyckeln till en bra arbetsmiljö och hög produktivitet är medarbetare som trivs. Eftersom dina medarbetare också är företagets ansikte utåt är engagerade medarbetare lika med nöjda kunder. Just därför är det värdefullt att genomföra medarbetarundersökningar. Genom att ta reda på hur dina medarbetare upplever sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats får du viktiga insikter om vad du kan göra för att öka deras trivsel och engagemang. Detta kan också leda till att du ökar lönsamheten i ditt företag.

 

Låt Thalamus hjälpa dig med din medarbetarundersökning

Thalamus har lång erfarenhet av att genomföra medarbetarundersökningar,   Vi hjälper dig att ta fram relevanta frågor.  Tillsammans analyserar vi resultatet och tar fram en prioriterad åtgärdsplan.

VARFÖR ANVÄNDA THALAMUS?

Lång erfarenhet
Våra konsulter har över 20 års gedigen erfarenhet av rekrytering och HR-frågor.
Samarbete
Vi brinner för djupa samarbeten och att förstå hur vi kan hjälpa just ert företag att attrahera rätt personal
Kärnvärden
Våra kärnvärden är att vi är snabba, trevliga och lönsamma. Det kommer du att märka i kontakten med oss.

VAD MER KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Chefsstöd
Hjälp med rekrytering, uppsägning, avsked, samt disciplinära åtgärder. Stöd vid till exempel sjukfrånvaro och rehabilitering.
Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering, search, second opinion, bakgrundskontroll, personlighetstester, färdighetstester och säkerhetsintervjuer.
Anställning / On/Off-boarding
Upprättande av anställningsavtal och anställningsvillkor. On/off-boarding processer. Lönekartläggningar. Medarbetarundersökningar.
Kompetensutveckling
Kompetenskartläggning Utvecklingssamtal Enkäter
Arbetsbrist
Regelverk, varsel, omplacering, turordning, förhandling, återanställning
Arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Organisatoriskt Socialt Arbetsmiljöarbete (OSA). Policies

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER