Onboarding

En lyckad onboarding

Onboarding handlar om att ge nya medarbetare den bästa möjliga introduktionen till företaget. En bra digital onboardingprocess gör att nya medarbetare kan börja prestera snabbare och känner sig välkomna.

Vårt onboardingsystem hjälper er att samla hela introduktionsprocessen under ett och samma tak. Det visar tydligt vad som förväntas av de nya medarbetarna och ger dem snabbt de uppgifter och den information de behöver.

 

Vad mer ingår i onboardingprocessen?

I onboardingen ingår även att dela med er av era kärnvärden och introducera medarbetaren till er arbetskultur. Det hela handlar om att få den nya medarbetaren att trivas och komma igång med sina arbetsuppgifter på ett bra sätt – vilket gagnar båda parter.

Off-boarding

När en medarbetare slutar är det lika viktigt att det blir ett bra avslut och hjälper vi gärna till att ta fram en väl genomförd offboarding process.

VARFÖR ANVÄNDA THALAMUS?

Lång erfarenhet
Våra konsulter har över 20 års gedigen erfarenhet av rekrytering och HR-frågor.
Samarbete
Vi brinner för djupa samarbeten och att förstå hur vi kan hjälpa just ert företag att attrahera rätt personal
Kärnvärden
Våra kärnvärden är att vi är snabba, trevliga och lönsamma. Det kommer du att märka i kontakten med oss.

VAD MER KAN VI HJÄLPA TILL MED?

Chefsstöd
Hjälp med rekrytering, uppsägning, avsked, samt disciplinära åtgärder. Stöd vid till exempel sjukfrånvaro och rehabilitering.
Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering, search, second opinion, bakgrundskontroll, personlighetstester, färdighetstester och säkerhetsintervjuer.
Anställning / On/Off-boarding
Upprättande av anställningsavtal och anställningsvillkor. On/off-boarding processer. Lönekartläggningar. Medarbetarundersökningar.
Kompetensutveckling
Kompetenskartläggning Utvecklingssamtal Enkäter
Arbetsbrist
Regelverk, varsel, omplacering, turordning, förhandling, återanställning
Arbetsmiljö
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Organisatoriskt Socialt Arbetsmiljöarbete (OSA). Policies

SÖKER DU HR-KONSULTER FYLL I DETTA FORMULÄR

KONTAKTA OSS OM NI VILL HA KONSULTER