Jan Lindberg

Christer gav ett rutinerat intryck och intervjun var avslappnad och trevligt. Det märktes att Christer hade en bra struktur på samtalet. Jag fick också kreativ feedback, både på min skriftliga ansökan och mitt uppträdande under intervjun. Det var ett givande möte även om det inte ledde hela vägen till ett nytt arbete denna gång

Tillbaka till bloggen