Varför ska jag ha kollektivavtal?

Felix Hernvall

Ibland kan man höra att en arbetsgivare nämner att ”vi har kollektivavtal…”, du kanske tänker att ”det låter ju bra!”, men vad innebär det egentligen? Varför är det bra om arbetsgivaren har ett kollektivavtal? Det ska vi gå lite djupare in på. Observera att kollektivavtal kan skilja sig en del mellan olika organisationer.

I svensk lagstiftning så har vi arbetsrätten som korrigerar hur en arbetsgivare måste agera i vissa frågor, men det finns också vissa delar som är förhandlingsbara och kan korrigeras med ett kollektivavtal. Om företaget har kollektivavtal så visar de på en seriositet och att de satsar långsiktigt. Ett tydligt exempel på detta är att enligt svensk lagstiftning så finns det ingen minimilön, det vill säga att du kan vara anställd utan att få någon månadslön. En arbetsgivare med kollektivavtal har däremot en minimilön så de kan inte anställa dig på en för låg lön. Vad minimilönen ligger på kan variera mellan olika kollektivavtal. Löneökningar är också reglerat enligt kollektivavtal. Om ett bolag inte har kollektivavtal så har de ingen skyldighet att ge dig några löneökningar.

I och med lagstiftningen så har du rätt till Allmän pension från staten men i och med ett kollektivavtal så är det vanligt att man även får Tjänstepension, det är den del som arbetsgivaren lägger av fram tills du går i pension. Du får alltså mer ersättning den dagen du går i pension.

Ett kollektivavtal kan också reglera övertidsersättningen och arbetstider. På många företag utan kollektivavtal så förekommer övertidsarbete där du inte får mer än din vanliga lön. Om du har ett kollektivavtal så är det reglerat med övertidsersättning som redan är bestämt i och med anställningsavtalet. Gällande arbetstiderna kan företaget anpassa arbetstiderna efter organisationens behov och avtala fram andra arbetstidsavtal än vad arbetstidslagen reglerar.

Som anställd har du uppenbara fördelar med kollektivavtal, men vad har då arbetsgivaren för fördelar av att ansluta sig till ett kollektivavtal? I och med avtalet så har arbetstagarna ”fredsplikt”, det vill säga att du som anställd med kollektivavtal inte får gå ut i strejk så länge perioden för kollektivavtalet gäller. Lagar kan ändras från en dag till en annan, medan kollektivavtalet är mer stabilt under en gällande period. Avtalet kan diskuteras först när avtalet håller på att löpa ut. Det gör att både arbetsgivare och arbetstagare är trygga i vad som har beslutats samtidigt som det gör arbetet mer flexibelt. Det gör att alla parter är införstådda i när det kan komma att ske förändringar.

Många organisationer väljer att ansluta sig till ett kollektivavtal eftersom det är enklare att förhandla med en part istället för att förhandla med alla enskilda individer. Om du arbetar på ett bolag utan kollektivavtal så kan det ibland kännas onödigt att skaffa ett kollektivavtal, men se i så fall till att du och din chef har en god dialog och har överenskommelser skriftligt. Även en vänlig chef kan hamna i situationer där organisationen behöver göra förändringar och då vill du antagligen att allt ska skötas på rätt sätt. Väldigt få av kollektivavtalsanslutna arbetsgivare och arbetstagare som hamnar i arbetsrättsliga processer mot varandra.

Vi på Thalamus har ”IT- och telecomavtalet” som gör att våra anställda omfattas av en fast månadslön och en trygg anställning. Kollektivavtalen kan som tidigare nämnts se olika ut hos olika arbetsgivare. Det innebär alltså att inte alla kollektivavtal har fast månadslön, så av den anledningen kan det vara värt att hålla koll på vad avtalet innebär utifrån den organisation som du kommer att arbeta för.

Tillbaka till bloggen