Varför arbeta som konsult?

Felix Hernvall

Som konsult så är du anställd hos en arbetsgivare och uthyrd till en kund. Uppdraget ute hos kund kan vara ett kortare eller löpa på tillsvidare. Men varför ska man arbeta som konsult? Varför ska man inte bara satsa på att bli anställd direkt hos kunden?

Att arbeta som konsult kan ha många fördelar. Om du är arbetssökande och får komma på en intervju hos ett konsultbolag så kan konsultbolaget ”söka arbete åt dig”. När konsultbolaget får respons från en kund som vill träffa dig så går du dit på en intervju. Chansen för dig att få rollen är då större eftersom konsultbolaget redan har bekräftat att du är en person som de tror på och det kostar bara kunden en mindre summa att testa på att ha dig inhyrd i jämförelse med vad att anställa någon skulle kosta.

I vissa fall finns det ingen möjlighet att bli fast anställd på en viss position hos kunden och då är det konsultande som gäller. Vid andra tillfällen så vet inte kunden hur länge funktionen kommer att behövas. Det kanske är under en lång tid framöver men man vill då inte ha fast personal om det skulle ske plötsliga förändringar. Antingen så har kunden endast ett tillfälligt behov och därför så tar de in en konsult, medan andra gånger så vill man inte ha fast anställda på just den rollen. Det kan bero på att man tidigare har sett att fast anställda på den rollen har blivit mindre produktiva efter en tid, men att motivationen och produktiviteten hålls uppe på ett annat sätt med konsulter. I vissa sådana fall kan de som är duktiga ta sig vidare till nästa steg och bli tillsvidareanställda hos kunden. Ett konsultuppdrag kan också vara steget in till en viss organisation och ibland finns det möjlighet för konsulten att senare bli tillsvidareanställd hos kunden.

Som konsult kan man tala om att du har dubbel trygghet. Vad som menas med det är att du både har en trygghet i det arbete som du har ute hos kunden och när det arbetet tar slut så har du tryggheten kvar hos ditt konsultbolag som tar hand om dig medan du är mellan uppdrag (gäller dock inte alla). Om du skulle hamna i konflikt med kunden så har du ditt konsultbolag som du kan kontakta för att få hjälp och stöttning. Om du skulle tröttna på ett uppdrag hos en kund kan du alltid lyfta det med din konstchef som kan leta ett annat uppdrag till dig. Du har alltså möjlighet att ha kvar din anställning med dina trygga villkor samtidigt som du byter jobb. Om kunden skulle göra om sin organisation och plocka bort vissa roller så händer det att konsulterna får gå först, men då har du fortfarande din anställning kvar hos konsultbolaget. Du får ett mer attraktivt CV i och med att du som konsult behöver också vara snabblärd och flexibel för att täcka upp ett behov som kunden har.

Som konsult så får du möjlighet att se olika arbetsplatser och arbeta med olika typer av arbetsuppgifter. Du får ett bredare perspektiv och kan få en inblick i vilken typ av arbetsplats som du trivs bäst på samt vilka typer av arbetsuppgifter som tilltalar dig. Du har möjlighet att skapa ett större kontaktnätverk som kan ge dig möjligheter i framtiden.

Vad finns det för några nackdelar då? Eftersom du inte är anställd hos kunden så kan du inte räkna med att få komma på julfesten eller vara med på möten som endast gäller fast anställd personal. På vissa bolag spelar det ingen roll om du är konsult eller inte, medan på andra bolag så behandlas konsulter annorlunda från den fast anställda personalen.

Tillbaka till bloggen