Vad gör en konsultchef?

Felix Hernvall

Som med många andra titlar så kan rollen som konsultchef innehålla olika delar. Det kan skilja sig mellan olika bolag, olika specialistområden och på en individuell nivå, men detta är några exempel på hur man kan arbeta som konsultchef.

Du har personalansvar för allt emellan 15-100 personer. Beroende på hur din roll ser ut så sitter du antingen ute hos kund (onsite) eller på ditt ”hem-bolags” kontor. Ju större grupp desto mer sannolikt att du är stationerad ute hos kunden. Ditt personalansvar handlar vanligtvis om att följa upp både med konsult och kund kring hur det går, svara på frågor och informera om förändringar. Du har ansvaret över att hålla koll på diverse frånvaro och om några speciella rehabiliteringsinsatser är aktuella.

I många fall har du en säljande roll, ofta handlar det om merförsäljning av fler konsulter hos en redan köpande kund, men i vissa fall kan det också innebära nyförsäljning. När du har fått in ett till uppdrag är det vanligt att antingen du själv rekryterar den nya medarbetaren med den kompetens som kunden efterfrågar eller att du har ett team med kollegor som kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens.

När du rekryterar den nya medarbetaren så arbetar du med allt ifrån att lägga upp annons, läsa igenom ansökningar, ringa till intressanta kandidater och intervjua. I vissa fall kommer du att få in ansökningar med personer som har rätt bakgrund och i andra fall måste du själv söka upp personen, det vill säga ”searcha”. När du har hittat rätt person ringer du referenser, presenterar kandidaten för kund och anställer personen. Du diskuterar lön med kandidaten vid anställning, förmåner, förväntningar och vad ni kommit överens om genom att signera anställningsavtalet. Du informerar om hur löneökning går till och tar även löpande samtal om lön (om konsulten efterfrågar detta). Du har vanligtvis även utvecklingssamtal med konsulten. När konsulten har börjat så har du ansvar för uppföljning både med konsult och kund. Om det finns några problem så finns du där som en stöttande hand, både för kund och konsult. Du kan ibland även bli den personen som får ge konsulten feedback från kunden eller vise versa.

När konsulten slutar på sitt uppdrag är du ansvarig för att personen antingen går vidare till sitt nästa uppdrag eller avvecklas. Om konsulten säger upp sig själv så kontaktar du kunden och meddelar beskedet. Vid avveckling av en tillsvidareanställd som har förlorat sitt uppdrag så kan du vara i förhandlingar med facket (om konsulten är fackligt anknuten). Vi håller reda på statistik och nyckeltal som anses viktiga för organisationen. De kan tex gälla lönsamhet (intäkter och utgifter), sjukfrånvarostatistik, marginaler, antal anställda (slutat och börjat).

Du arbetar med att kontrollera och administrera konsulternas tidrapporteringar. I slutet av månaden sitter du med fakturering till kunden där du har tidrapporterna som underlag. Du hjälper konsulten att tolka lönespecifikationer, informera om ersättning för OB-timmar. Vi informerar om vad som gäller vid olika typer av ledighet och hjälper till att tolka kollektivavtalet.

Som konsultchef är du vanligtvis även ”festfixare” när det kommer till konsultevent. Vissa konsultfirmor har konsultträffar ofta medan andra inte har det alls. Du kanske blir ansvarig för att boka restauranger, lokaler eller en aktivitet. Under eventet ser du också till att allt flyter på enligt plan där det ingår att bland annat informera om kvällen, checka av att alla är på plats och dirigera konsulterna i rätt riktning.

Som konsultchef kommer du att ha ett varierande arbete med en blandning av mycket kontakt med människor och administration. Du kan bli konsultchef både genom att studera på högskola eller jobba dig till en sådan roll genom att arbeta inom det område du vill konsultchefa inom.

Tillbaka till bloggen