Vad är ITIL?

Felix Hernvall

Inledning

Om man jobbar inom IT-infrastruktur är det många företag som frågar efter ITIL-Certifiering eller erfarenhet inom det. Men vad är ITIL och varför är det så viktigt att känna till? Är det en fördel att certifiera sig eller kan man lika gärna skaffa sig erfarenheterna genom att jobba? Det ska vi kortfattat gå igenom här tillsammans med varför man ska arbeta efter ITIL.

 

Vad är ITIL?

ITIL är ett arbetssätt / ramverk för hur man jobbar inom IT-tjänsteleverens. Många större företag har stora IT-avdelningar med flera olika grupperingar/inriktningar. För att alla dessa ska kunna samarbeta så behövs ett arbetssätt/ramverk och där kommer ITIL in.
ITIL är alltså en bestpraxis för hur man säkerställer en effektiv och kundorienterad avdelning, hur de är länkade och hur arbetsflödena ska gå. Så att det finns tydligare ramar att jobba efter. Det är inte ett exakt arbetssätt utan olika arbetsplatser brukar ta till olika delar utav ITIL för att det ska passa in i deras befintliga struktur. Därför kan många företag arbeta efter ITIL men på olika sätt eller utsträckning.

 

Varför är det så viktigt att känna till? Certifiering eller arbetslivserfarenhet?

Varför företag så gärna söker personer med erfarenhet inom ITIL är för att det visar på förståelse för arbetssättet. Vilket gör att man snabbare kan sätta sig in i arbetet. Dock söker de sällan fördjupade kunskaper inom detta, så tidigare erfarenhet från arbetsplatser eller certifikat gör inte så stor skillnad.

Om du vill skapa dig grundförståelse inom ITIL skulle jag rekommendera att ta certifieringen ITIL- Foundation, som ger en övergripande inblick i ITILs alla delar.

 

När kan det vara en fördel att plugga ITIL?

Om man söker sitt första jobb inom en servicedesk skulle jag säga att det är en fördel att certifiera sig inom ITIL. Det kan få en att sticka ut jämfört med andra kandidater. Fördjupningarna är dock inte lika viktiga om du inte specifikt jobbar inom en avdelning som kräver det.

Det kan också vara en fördel att plugga ITIL om du jobbar inom IT- infrastruktur och vill fördjupa dina kunskaper och förståelse för processerna.

 

Här finns några roller inom IT-infrastruktur där det är en fördel att kunna ITIL:

Supporttekniker

Nätverkstekniker

Drifttekniker

Coach / Teamleader

Incidentmanager

Problemmanager

Changemanager

 

Varför ska man arbeta efter ITIL?

Vilket ramverk vi än lutar oss mot är det viktigt att inte ramverket blir syftet och målet. Bättre IT och affärsresultat bör vara målet, och ITIL, som baseras på erfarenheter från organisationer över hela världen, kan hjälpa organisationer nå sina mål. ITIL är i allt väsentligt en verktygslåda med en mängd goda strukturer, rekommendationer, hjälp och stödmaterial.

 

Summering

ITIL är ett ramverk för hur man jobbar inom IT-tjänsteleverans. ITIL baseras på erfarenheter från organisationer över hela världen och kan hjälpa organisationer nå sina mål.

Det kan vara en fördel för dig att skaffa dig erfarenhet inom ITIL om du ska jobba inom en IT-organisation, för att förstå arbetsflöden. Det är även många arbetsplatser som söker just erfarenheter inom ITIL.

Tillbaka till bloggen