Skillnaden mellan konsult och bemanning?

Felix Hernvall

Du kanske både har hört uttrycken ”konsult” och ”bemanning”, eller konsultföretag och bemanningsföretag, men vad är egentligen skillnaden mellan dem?

På ett bemanningsföretag så är du anställd på ett företaget och uthyrd till en kund (det vill säga ett annat företag). Företaget som du är anställd hos, bemanningsbolaget, ansvarar för ditt anställningsavtal. Bemanningsföretaget är de som sätter och betalar ut din lön (som vanligtvis påverkas av vad kunden betalar) samt ger dig olika förmåner. Kunden i sin tur är den som bestämmer vilket arbete som behöver utföras och leder dig i dina dagliga arbetssysslor.

Hela processen med att ta in bemanning börjar med att kunden sätter upp en kravlista med förväntningar på arbetet som ska utföras och under hur lång tidsperiod som personen ska arbeta. Ibland kan det handla om enstaka dagar, andra tillfällen kan det handla om en löpande period (det inte finns något specifikt stoppdatum).

Bemanningsföretaget har antingen en person tillgänglig eller så påbörjar de en anställningsprocess för att hitta rätt person till rollen (kanske är det du?). Du får först en intervju med bemanningsföretaget, och därefter så presenteras du för kunden som en lämplig kandidat. När kunden har bestämt att de vill träffa dig så åker du för att träffa kunden. Om det handlar om ett kort uppdrag så brukar upplärningen vara väldigt kort och kunden behöver sällan träffa dig innan eftersom de vill spara tid och få arbetet snabbt genomfört. Är det däremot ett längre uppdrag så brukar kunden vilja ha en intervju för att se vem du är som person. Kunden återkommer efter ert möte till bemanningsföretaget om du får rollen eller inte.

På ett bemanningsföretag kan du vara anställd inom två olika områden, antingen som ”Arbetare” eller ”Tjänsteman”. Det finns vissa skillnader i anställningsavtalen mellan dessa grupper. Som Arbetare så är din lön reglerad enligt GFL (genomsnittligt förtjänstläge). Vad som menas med GFL är att du har en genomsnittslön som baseras på vad kundens fast anställda har i lön. Din erfarenhet sedan tidigare spelar ingen roll (vilket kan upplevas som orättvist). Ett exempel på detta: Abbe är anställd hos kunden och har 20.000 kr i månadslön. Bibbi är anställd hos kunden och har 30.000 kr i månadslön. Du är anställd hos ett bemanningsföretag och är uthyrd till kund med GFL, din lön blir därför 25.000 kr i månaden (20.000+30.000/2). Vanliga yrkesgrupper som har denna typ av anställning är lagerarbetare, industrimedarbetare och andra fysiskt krävande arbeten.

Som Tjänsteman anställs du istället med en fast månads- eller timlön som du har förhandlat fram med bemanningsbolaget. Vanligtvis så baseras den lönen på vad kunden är villig att betala för det arbete som du ska genomföra. De arbetsgrupper som vanligtvis har denna typ av anställning på ett bemanningsföretag är receptionister, butiksanställda och andra kontorsanställda.

På ett bemanningsbolag har du vanligtvis också garantilön som innebär att om du har blivit lovad ett arbetspass som sedan plockas bort så har du rätt till ersättning, vanligtvis en lägre summa än ordinäre lön. Som anställd hos ett konsultbolag har du vanligtvis en fast lön som betalas ut oavsett om ditt pass blev indraget eller ej.

Ett konsultbolag arbetar ofta på ett liknande sätt, men det finns vissa skillnader från bemanningsföretagens anställda. Som konsult är du (på samma sätt som bemanning) anställd på ett företag och uthyrd till en kund. Men en konsult är vanligtvis mer specialiserad inom ett visst område, det kan till exempel vara inom IT och teknik. I många fall så är en konsult högskoleutbildade och har en viss spetskompetens inom ett (eller flera) områden. Arbetsuppgifterna för en konsult är vanligtvis mer avancerade och svårare att ersätta om konsulten försvinner.

Den största skillnaden mellan konsulting och bemanning är främst kompetensen som den anställde besitter. Ofta har konsulter en spetskompetens, medan bemanning oftast är inom yrken som inte kräver någon specialistkunskap.

Tillbaka till bloggen