Kommer inte överens med min chef, vad ska jag göra?

Felix Hernvall

Du kanske upplever att din chef är helt dum i huvudet. Och i vissa fall är det så, din chef kanske är dum i huvudet. Då är det bäst att bara säga upp sig och söka sig vidare. Men i vissa fall så kan det vara så att du trivs med allt annat, med kollegor, arbetsuppgifter och stämningen i övrigt eller att du helt enkelt inte kan byta arbete. Vad gör du då?

Vi har alla olika sätt att kommunicera på och mycket beror på personlighet. Vi kan lära oss att förstå hur vi ska kommunicera med olika personlighetstyper och vi behöver förstå vad som är viktigt för dem.

Identifiera vilken typ av person som du har som chef. Är det en chef som är väldigt målinriktad, dominant och rak? Är det en person som uppfattas som känslokall, stel och fokuserar på problem? Är chefen flamsig, uppmärksamhetsfokuserad och ofokuserad? Eller är chefen otydlig, konflikträdd och velig?

Om du har en dominant chef så är det viktigt att du visar att du är intresserad av de uppsatta målen och att nå dem. Om du inte kommer att uppnå målen så meddela det i så god tid som möjligt innan och förklara varför. Prata i resultattermer och tänk på att ett argt tonläge inte behöver betyda att chefen vill ha en konflikt. Ibland handlar ett vasst tonläge och höjd röst mest om att visa sin makt.

Om du har en chef som uppfattas som känslokall så kan det vara så att chefen är väldigt inriktad på fakta och analyser. För att kommunicera med denna person så behöver du ta fram fakta och statistik.  Om du har något problem så behöver du analysera situationen för att sedan gå till chefen med rena fakta. Handlar det om att chefen inte verkar ta till sig känslomässiga problem så kom med konkreta exempel.

Om du har en chef som kan uppfattas som flamsig så inled alltid konversationen med ett leende och en positiv inställning, lyssna in och säg att det låter som roliga idéer. Se till att skapa en god stämning. Då har du redan kommit halvvägs till att skapa en bättre relation.

Om du har en chef som verkar konflikträdd så tänk på att behålla lugnet. Chefen kommer att vara mer mottaglig för att ta emot din information om chefen ser att du kan bete dig behärskat.

Prata med din chef om att du anser att ni pratar om varandra och att du gärna skulle vilja att kommunikationen fungerade bättre. Berätta hur du vill bli bemött och vad i chefens bemötande/handling/kommunikation som inte fungerar för dig. Fråga om det är något i din kommunikation som inte passar med chefen. Ett annat alternativ är att kolla om det finns någon annan chef som kan ta dig som ”sin” medarbetare. Du kan prata med chefens chef om du inte tycker att du når fram med ditt budskap. Om det behövs kan du även fråga om råd hos HR/personalavdelningen.

Om din chef verkar vara empatistörd och har drag av psykopat eller narcissist så har du inget val, då måste du byta jobb. Det spelar ingen roll om du känner att du inte kan, det kommer att kosta dig mer än din ekonomi om denna person sätter sina klor i dig. De kommer att trycka ner din självkänsla, förstöra dina relationer och till slut göra dig sjuk eller självmordsbenägen. Läggen benen på rygg och spring.

Tillbaka till bloggen