Kommer arbetsgivaren googla mig?

Felix Hernvall

Har du koll på vilken information som finns om dig på nätet? Har du googlat dig själv? Det du får upp kan även en arbetsgivare få upp. Du kanske anser att arbetsgivaren inte har något med ditt privatliv att göra men du vet ju inte varför de gör en sökning på ditt namn. Sökningen kan till en början ha varit att söka upp ett telefonnummer eller adress, kolla på en bild av hur du ser ut innan intervjun etc. Anledningarna kan vara legitima, de är i behov av en viss information men så råkar de komma in på ett annat spår när de sökt på ditt namn. Människan är nyfiken av sin natur och kommer att reagera på om du förekommer i något anmärkningsvärt eller udda sammanhang.

Vissa aktiva val kan du göra som är till din för- eller nackdel. Du kan påverka vilka inlägg som du har skrivit, vilka inlägg du har delat och vilka grupper/konton som du har valt att följa. Gå igenom Facebook, Instagram, LinkedIn och andra sociala medier för att se om den informationen som du har stämmer överens med det du vill förmedla till en eventuell arbetsgivare. Kolla igenom dina bilder, är bilderna representativa för dig? Uppfattas du som en härlig/trevlig/rolig person så låt dem ligga kvar, om de får dig att framstå i dålig dager så välj att göra dem privata eller plocka bort dem.

Det finns vissa hemsidor som har uppgifter om dina tidigare brott. Två av dem är Lexbase och Mrkoll. Där kan du se vilka som förekommer i belastningsregistret och det är möjligt för alla att betala för att få ut belastningsregistret på en viss person. Vad brottet är kan vara avgörande för om du får rollen eller inte. Om du har avtjänat ditt straff så har du sonat för ditt brott och det ska kanske inte påverka, men är du tex dömd i närtid för att ha stulit pengar från en tidigare arbetsgivare så kan det påverka dina chanser till att få en roll som kassabiträde hos en ny arbetsgivare. Om en arbetsgivare frågar om detta så bör du vara ärlig eftersom de troligtvis kan ta reda på det och det är bättre att du ger ett ärligt svar än att de får reda på att du har ljugit, om du har ljugit om det så kommer du med stor sannolikhet inte få rollen.

Andra delar kan du inte påverka på samma sätt. Det kan vara så att exempelvis en tidigare partner har valt att lägga upp bilder eller information om dig på internet mot din vilja. De allra flesta arbetsgivare är medveten om att detta förekommer och det är inget som ska påverka din anställningsbarhet. Det kan såklart kännas jobbigt att en arbetsgivare ska se de bilderna eller kan se texterna som publicerats om dig, men en arbetsgivare förstår att bilderna eller de texterna inte var avsedda för deras ögon. Om arbetsgivaren inte har förståelse för att du har utsatts för ett brott så är det inte en arbetsgivare som du borde vilja arbeta för ändå. Egna bilder och texter har du oftast större makt över själv och dem får du själv göra en bedömning kring om de är lämpliga att visa för omvärlden.

Vissa arbetsgivare kommer att googla dig medan andra kommer inte att göra det, men räkna med att de kommer att göra det så blir du inte överraskad.

Tillbaka till bloggen