Intervju: Vad har jag för dåliga egenskaper?

Felix Hernvall

När du går på en anställningsintervju så finns det några klassiska frågor som kan kännas knepiga att svara på. En av dem kan vara ”har du några dåliga eller utvecklingsbara sidor?”. Alldeles för ofta så får vi rekryterare svaret att ”Nej, inte vad jag kan komma på”.

Jag skulle vilja rekommendera dig att fundera en extra gång över detta. Du kanske kommer fram till att du är en felfri person, så fall, grattis! Men om du är som oss andra så har du säkert någon gång fått kritik för ett eller annat beteende.

Anledningen till att jag som rekryterare frågar den frågan är kanske fler än vad man kan tro. Den första är att se din förmåga till självinsikt och hur du har tagit till dig av andras feedback. Det handlar också om hur du jämför dig med andra.

Att kunna reflektera över sig själv visar på mognad och mod att erkänna detta. Att skapa en förståelse för hur en själv fungerar och hur du kan uppfattas av andra. Att se sina tillkortakommanden och kunna verbalisera det. Du visar ödmjukhet och empati genom att visa på att du, i förhållande till andra, inte är bäst på allt.

Att för rekryteraren veta om du kompletterar gruppen med dina negativa egenskaper eller om det kommer att skapa kaos. Kanske är du noggrann men långsam? Antingen är det en fördel att ha dessa egenskaper i ett team eller så är du inte rätt för just den positionen eller den gruppen.

Å andra sidan kan att inte ha några utvecklingsbara egenskaper kan uppfattas som att du inte har själv reflekterat, har svårt att ta till dig feedback från andra eller inte är en ödmjuk person.

En egenskap som kan uppfattas som positiv i ett skede kan stjälpa en i ett annat. Kanske har du en egenskap som anses positiv men som vid somliga tillfällen kan ställa till det för en.

Kan den som intervjuar dig använda det emot dig? Ja, det kan komma följdfrågor på dina tillkortakommanden, men om du är medveten om dina dåliga egenskaper så har du också större möjlighet att förändra ditt beteende.

Tänk också igenom vad du väljer att lyfta för dåliga egenskaper. Förutsatt att du arbetar inom något annat än taxiverksamhet eller liknande så är det ingen som bryr sig om att du har dåligt lokalsinne. Välj istället ett område som kan påverka ditt arbete t.ex. att du är lite för pratsam vilket gör att du kan stå för länge och prata med en kollega vid kaffe maskinen, att du gärna vill klara av arbetsuppgifter själv så att du drar dig för att fråga om hjälp, du kanske är noggrann så att det tar tid för dig att färdigställa saker.

Det jag skulle vilja förmedla är att alla har sina positiva och negativa sidor, det är det som gör oss människor unika. Vi letar inte efter en perfekt människa utan någon som är tillräckligt bra, och gärna lite härliga personligheter, för att klara av arbetet.

Tillbaka till bloggen