Hur skriver man ett CV?

Felix Hernvall

Ett CV är en sammanfattad livsberättelse som gör att rekryteraren får en överblick av dina livsval och dina erfarenheter. Ett CV ska helst inte vara längre än två A4 sidor (med ett fåtal undantag) för att rekryteraren ska kunna få en bra överblick. Ett CV skrivs vanligtvis i tredjeperson. Ett CV behöver du vanligtvis inte skriva om lika ofta som ett personligt brev, men kan ändå vara bra att anpassa efter rollen du söker.

 

Börja med dina kontaktuppgifter.

 • Ditt namn
 • Födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Lägg till en bild

Bilden bör anpassas efter det arbete som du söker. Till de flesta arbeten passar det bra med en ansiktsbild med ett leende ansikte. Välj bort bilder som är tagna på toaletten, på festen eller där du har en grimas.

 

 • Sammanfattning

Skriv en sammanfattning av dig själv i tredjeperson. Berätta om personliga egenskaper, styrkor inom arbetslivet och om det är några system eller arbetsuppgifter som du är extra insatt i eller har arbetat mycket med.

 

 

 • Arbetslivserfarenhet

Skriv en kort beskrivning av dina tidigare jobb. Börja med det senaste jobbet högst upp. Skriv inom vilken tidsperiod som du har arbetat och kortfattat vad du har arbetat med. Om du har haft en titel men jobbat med något annat, anpassa då titeln efter det du faktiskt har arbetat med. Exempelvis kanske du hade ”Receptionist” på ditt CV men arbetade med att intervjua och anställa folk också så kan du skriva Receptionist/rekryterare. Du kan skriva några olika varianter beroende på infallsvinklar. Anpassa titlar och vad du nämner först i arbetsbeskrivningen efter vilket arbete som du söker.

 • Tidsperiod: ÅÅÅÅ-MM-DD  – ÅÅÅÅ-MM-DD (Viktigaste är År och månad om du inte vet exakt datum).
 • Arbetsgivare (eller kund): XXXXX
 • Roll: XXXXXXX

Berätta vad du tidigare har arbetat med, vad du har haft för ansvarsområden och vilka system som du har vana att använda. De arbeten som är mest relevanta för arbetet beskrivs lite mer utförligt medan arbeten som inte är relevanta längre benämns bara med Titel, Datum och Bolag, mest för att visa vad du har gjort under de olika tidsperioderna. I bästa fall har rekryteraren en positiv bild av personer som kommer från en viss yrkeskår som kan ge dig lite pluspoäng även om det inte direkt har med arbetet att göra.

 

 

 • Utbildningar

Lista dina utbildningar i bakvänd kronologisk ordning med den senaste högst upp. Lyft fram om det var någon extra viktig kurs i programmet som är relevant eller erfarenheter som du tror att arbetsgivaren kommer att uppfatta som positiva för att du ska få rollen.

 • Tidsperiod: XXXX-XX-XX – XXXX-XX-XX
 • Skola: XXXX
 • Utbildning: XXXX

 

 • Kurser

Lista dina kurser i kronologisk ordning med den senaste högst upp. Om inte titeln på kursen avslöjar det så gå kortfattat in på vad du lärde dig under kursen.

 • Tidsperiod: XXXX-XX
 • Skola: XXX
 • Kurs: XXX

 

 • Kompetenser

Skriv ner tex tekniker, system, verktyg & metoder.

 

 • Språk

Redigera efter språknivå. Betygsätt gärna hur avancerad nivå du ligger på inom de olika språken. Ranka dig själv efter Modersmål, Avancerad nivå/flytande eller grundläggande. Även om det känns som en självklarhet så nämn både svenska och engelska om du kan dessa språk. Ett extra språk kan ibland vara avgörande för att du får rollen så lyft gärna fram alla de språkkunskaper du har.

 

 • Fritid

Skriv i tredje person vad du gillar att göra på fritiden. En del rekryterare lägger stor vikt vid intressen eftersom det kan säga en del om vem man är som person.

Tillbaka till bloggen