Från gymnasiet till att jobba?

Felix Hernvall

Du går på gymnasiet, eller har nyss tagit studenten, och är redo för att testa på arbetslivet. Kanske är det ett sommarjobb, ett extrajobb eller ditt förta heltidsarbete. Vad är då största skillnaden mellan att gå gymnasiet till att börja jobba?

Dina första år på grundskolan är ett måste medan gymnasiet finns det vissa valmöjligheter. Valmöjligheterna har förberett dig på många viktiga delar, men det är andra delar som du får genom det faktiska arbetet.

När du går i skolan kan du till viss del välja vilka kurser du vill läsa och därmed också lägga önskad tid och energi på de uppgifterna. Det innebar också att du har haft kvar din plats oavsett om du kommer för sent till lektioera eller inte dyker upp. På en arbetsplats har du vanligtvis mer eget ansvar än du tidigare varit van vid. Du förväntas komma i tid och dyka upp på arbetsplatsen. Om du blir sjuk eller försenad så förväntas du ha pratat med din arbetsgivare om din frånvaro. Ta reda på hur du anmäler frånvaro redan första dagen för att göra rätt när det händer.

Om det är otydligt så kolla med arbetsgivaren hur de ser på flexibla arbetstider, hur de ser på att byta pass med varandra och om det går att arbeta hemifrån.

När du kommer till din första arbetsplats så tänk på att ta reda på viktiga rutiner för arbetsplatsen. Om det är en riskfylld arbetsplats, ta reda på var riskerna finns och hur du undviker att skada dig eller någon annan.

Visst kan en del arbetsuppgifter kännas utmanande och ibland även skrämmande, men de ska inte kännas fel. Har du en magkänsla av att något är fel så är det troligtvis det. Antingen så stämmer värderingarna på företaget inte överens med dina värderingar och då rekommenderar jag att du letar efter något annat. Andra gånger kanske du utnyttjas eller blir utsatt för kränkningar och ska du aldrig acceptera. Om det påverkar din arbetsmiljö så prata med din chef, de har ansvar över din arbetsmiljö. I en ung ålder är det större risk att du utsätts för diskriminering på grund av din unga ålder (gäller även äldre personer). Det räkas som diskriminering om du blir illa behandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det är värt att vara medveten om det för att inte bli illa behandlad på din arbetsplats. Om du blir illa bemött av en kund eller kollega så har du rätt att säga ifrån. Blir du illa behandlad av chefen så byt arbetsplats.

Många drivna personer kommer in på en arbetsplats och ger 110%. Det är en fin egenskap och självklart ska du visa att du är en stark medarbetare, men tänk också på att du måste hålla i längden. Var uppmärksam på symptom på olika stressrelaterade symptom för att hinna stoppa i tid. Vi blir ofta stressade om vi inte vet hur vi presterar och om ingen har gett dig feedback så våga fråga om det. Ofta brukar ingen feedback betyda att det går bra.

Det kan kännas pirrigt att börja på sitt förta arbete, några viktiga punkter att ha med sig är: Kom i tid, hör av dig om du blir sen eller frånvarande, fråga din arbetsgivare om förväntningar, ta reda på risker och fråga efter feedback.

Tillbaka till bloggen