IT

Vad är ITIL?

Felix Hernvall -

Inledning Om man jobbar inom IT-infrastruktur är det många företag som frågar efter ITIL-Certifiering eller erfarenhet inom det. Men vad är ITIL och varför är det så viktigt att känna […]

IT-skolan: Vad betyder SCCM?

Kaj Boving -

SCCM: System Center Configuration Manager (Benämns officiellt som ConfigMgr 2012 eller ConfigMgr 2007 eller endast ConfigMgr) Dess föregående namn var: (SMS) Systems Management Server Via SCCM kan man bl. a: […]

IT-skolan: Distributionsverktyg och Applikationsportaler

Kaj Boving -

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Applikationer, operativsystem, uppgraderingar samt säkerhetsuppdateringar kan installeras till individuella som grupper av PC-klienter.   SpecOps Deploy Ett Active Directory-integrerat installationssystem som sköter om installationsprocessen […]

IT-skolan: Vilka paketeringsverktyg finns det?

Kaj Boving -

Paketering i Windows Installer (MSI) – Flexera Admin Studio Innehåller verktyg/funktioner för: MSI-paketering Applikationsvirtualisering Migration av Windows operativsystem Hantering av mobila applikationer Konflikthantering av applikationer   – (Symantec Wise Package […]

IT-skolan: Vad gör en paketerare?

Kaj Boving -

Här nedan är några av de delar en paketerare gör: Tester – funktionstest Ett viktigt moment vid paketering är tester av den paketerade applikationen. Efter installation på standard-klient utför man […]

IT-skolan: Vad gör en paketerare?

Kaj Boving -

Ibland har man hand om hela kedjan från beställning av kravställare till paketering, testning samt utrullning till klientplattform och därefter ansvara för uppgradering, kvalitetssäkring samt supportering av installerade paket. I […]

Vad behöver man tänka på med referenser?

Kaj Boving -

När man söker nytt jobb är det en bra tanke att börja tänkta kring referenser. Har jag några referenser? Vad kommer de säga om mig? Och varför är det så […]